PRESENTA LA TEVA CANDIDATURA / PRESENTA TU CANDIDATURA / SUBMIT YOUR APPLICATION

PRESENTA LA TEVA CANDIDATURA / PRESENTA TU CANDIDATURA / SUBMIT YOUR APPLICATION

Els camps marcats amb * són obligatoris / Los campos marcados con * son obligatorios. / Fields marked with * are required.

FINALITAT: Amb les dades que ens proporciones en aquesta candidatura podrem avisar-te en cas de vacants o de processos de selecció que obri la Fundació Tecnocampus i que s'ajustin al teu perfil. / FINALIDAD: con los datos que nos proporciones en esta candidatura podremos avisarte en caso de vacantes o procesos de selección que abra la Fundació Tecnocampus y que se ajusten a tu perfil. / PURPOSE: With the data you provide us in this application, we will be able to notify you in the event of vacancies or selection processes opened by the Tecnocampus Foundation and that fit your profile.

ATENCIÓ: Aquesta candidatura no està vinculada a cap procés de selecció. Si voleu presentar-vos a un procés de selecció concret ho heu de fer al formulari específic i en els terminis indicats a l'oferta del procés de selecció concret. / ATENCIÓN: Esta candidatura no està vinculada a ningún proceso de selección. Si quereis presentaros a un proceso de selección concreto lo teneis que hacer en el formulario especifico y los plazos indicados en la oferta del proceso de selección concreto./ PLEASE NOTE: This application is not linked to any selection process. If you want to apply for a specific selection process, you must do so on the specific form and within the deadlines indicated in the offer for the specific selection process.