PRESENTA LA TEVA CANDIDATURA / PRESENTA TU CANDIDATURA

PRESENTA LA TEVA CANDIDATURA / PRESENTA TU CANDIDATURA

Els camps marcats amb * són obligatoris / Los campos marcados con * son obligatorios.

FINALITAT: Amb les dades que ens proporciones en aquesta candidatura podrem avisar-te en cas de vacants o de processos de selecció que obri la Fundació Tecnocampus i que s'ajustin al teu perfil. FINALIDAD: con los datos que nos proporciones en esta candidatura podremos avisarte en caso de vacantes o procesos de selección que abra la Fundació Tecnocampus y que se ajusten a tu perfil.

ATENCIÓ: Aquesta candidatura no està vinculada a cap procés de selecció. Si voleu presentar-vos a un procés de selecció concret ho heu de fer al formulari específic i en els terminis indicats a l'oferta del procés de selecció concret. ATENCIÓN: Esta candidatura no està vinculada a ningún proceso de selección. Si quereis presentaros a un proceso de selección concreto lo teneis que hacer en el formulario especifico i los plazos indicados en la oferta del proceso de selección concreto.